TAUBANER OG KABELBANER 


Krossobanen

HMR Voss konstruerer, produserer og monterer taubaner og kabelbaner for transport av gods eller personell. Konstruksjonene har et enkelt design, et høyt sikkerhetsnivå, er robuste og tilpasset bruk under tøffe klimatiske forhold.

Konstruksjonene er drevne av Vossavinsjen, som blir tilpasset forskjellige styresystem og drivmotorer.
Taubanene blir levert med thyrisorstyring eller frekvensstyring, tidligere ble det ofte levert med slepering eller kommutatormotor. Styresystemene er PLS- basert eller relebasert, med eller uten integrert radiostyring.
Systemene inneholder et høyt sikkerhetsnivå, der alle sikkerhetsfunksjoner har redundans. 
 


Service/ kontroll av taubane Zepplinfjell

Service og reparasjon

HMR Voss har kyndig personale for å utføre reparasjoner og service på taubaner og kabelbaner.

Vi utfører:

  • feilsøking/ reparasjoner - mekanisk/ elektrisk
  • service/ veldlikehold/ smøring og mekanisk kontroll
  • støyping av stypekoblinger på ståltau/ lukket kabel
  • spleising av ståltau
  • forhaling av bæretau


Vossablokka, strammeblokker